Algemene Voorwaarden

1. Dienstverlening:
1.1 Nood Slotenmaker verleent slotenmakerdiensten, waaronder het openen, repareren en vervangen van sloten, evenals noodhulp bij buitensluiting.
2. Tarieven en Betaling:
2.1 De tarieven voor de diensten van Nood Slotenmaker worden duidelijk gecommuniceerd voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.
2.2 Betaling dient direct na voltooiing van de dienstverlening te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
3. Afspraken en Annulering:
3.1 Klanten dienen nauwkeurige informatie te verstrekken bij het maken van een afspraak.
3.2 Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren; anders kan een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht.
3.3 Annulering van een afspraak ter plaatse nadat de monteur is gearriveerd, resulteert in annuleringskosten van € 70,-. Deze kosten dekken de voorrijkosten en de tijd die al aan de opdracht is besteed.
4. Garantie:
4.1 Nood Slotenmaker biedt een redelijke garantie op de geleverde diensten.
4.2 Garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de geleverde producten of diensten.
5. Aansprakelijkheid:
5.1 Nood Slotenmaker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door nalatigheid van de klant.
5.2 De aansprakelijkheid van Nood Slotenmaker is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.
6. Privacy:
6.1 Klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de uitvoering van de slotenmakerdiensten.
6.2 Nood Slotenmaker neemt passende maatregelen om de privacy van klanten te waarborgen.
7. Overmacht:
7.1 Nood Slotenmaker is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen of andere onvoorziene omstandigheden.
8. Toepasselijk recht:
8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost; indien nodig zal de bevoegde rechter in het arrondissement beslissen.
Door gebruik te maken van de diensten van Nood Slotenmaker stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.